گزارش تصویری

بازدید از آزمایشگاه فنی مکانیک خاک زاهدان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: به مناسبت هفته استاندارد در اولین روز این هفته (۱۹ مهر ماه ) دکتر محبی مدیر کل استاندارد استان به اتفاق مهندس طاهره افسری معاون استاندارد سازی و آموزش و مهندس مهدیه شهرکی از آزمایشگاه فنی مکانیک خاک زاهدان بازدید نمودند. دکتر محبی و هیئت همراه از تمامی بخشهای آزمایشگاه بازدید و از همکاری و فعالیت آزمایشگاه مذکور که در کوتاهترین زمان نتایج آزمون نمونه ها را به اداره کل ارسال می نمایند تشکر کرد. مهندس تمندانی مدیریت آزمایشگاه مذکور خواستار همکاری بیشتر با اداره استاندارد از جمله برگزاری دوره های آموزشی مشترک مربوط به صنعت ساختمان شد.
همچنین مقرر گردید کارگروه صنعت ساختمان در محل اداره کل استاندارد با هدف نظارت و  ارتقا کیفیت مصالح ساختمانی در استان تشکیل گردد.

بازدید از آزمایشگاه فنی مکانیک خاک زاهدان
1399/7/19 شنبه