گزارش تصویری

بازدید و نمونه برداری از واحدهای ساختمانی شهرستان زاهدان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: تقی جامی رییس اداره نظارت بر اجرای استاندارد گفت: در شهریور ماه امسال کارشناسان این اداره از  113 واحد ساختمانی شامل تیرچه بلوک و بتن آماده، شن و ماسه بازدید و نمونه برداری نمودند.

بازدید و نمونه برداری از واحدهای ساختمانی شهرستان زاهدان
1399/6/26 چهارشنبه