گزارش تصویری

خلاصه عملکرد 9 ماهه سال 94 اداره استاندارد شهرستان زابل در سیستان و بلوچستان

درطی9 ماهه اول سال 1394 مقدار 10357250 کیلو گرم انواع کالای صادراتی شامل: انواع خرما، فرش و کشمش به ارزش 326332852072 ریال پس از نمونه برداری؛ آزمون و تطبیق با استاندارد ملی طی 333 فقره گواهینامه استاندارد به کشور افغانستان صادر گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: مهندس سرگزی رئیس اداره استاندارد شهرستان زابل گفت: درطی9 ماهه اول سال 1394 مقدار 10357250 کیلو گرم انواع کالای صادراتی شامل: انواع خرما، فرش و کشمش به ارزش 326332852072  ریال پس از نمونه برداری؛ آزمون و تطبیق با استاندارد ملی طی 333 فقره گواهینامه استاندارد به کشور افغانستان صادر گردید. مهندس سرگزی افزود: در طی همین مدت تعداد 93 پروانه کاربرد علامت استاندارد از استانهای مربوطه استعلام و محموله مورد بازدید قرار گرفت. وی ادامه داد: در طی این مدت در آزمایشگاههای  استاندارد زابل  تعداد 18 نمونه فرآوردهای لبنی شامل دوغ و ماست نیم چرب و پر چرب آزمون و در آزمایشگاه مرزی میلک 339 نمونه شامل خرما ، فرش و کشمش مورد آزمون قرار گرفته است . رئیس اداره استاندارد شهرستان زابل گفت: همچنین در این مدت  تعداد 926 مورد بازدید  فنی از واحدهای تولیدی  و خدماتی و مراکز عرضه ، توزیع کالا  در شهرستان مذکور انجام گردیده است.

خلاصه عملکرد  9 ماهه سال 94 اداره استاندارد شهرستان زابل در سیستان و بلوچستان
1394/10/2 چهارشنبه