گزارش تصویری

برگزاری دوره آموزشی درون سازمانی در سه ماهه اول سال 95

در سه ماهه اول سال 95 تعداد 10 نفر از کارشناسان اداره کل در3 دوره آموزشی درون سازمانی شرکت نموده اند

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان مهندس شهرکی معاونت استانداردسازی و آموزش گفت:  در سه ماهه اول سال 95  تعداد 10 نفر از کارشناسان اداره کل در3 دوره آموزشی درون  سازمانی  شرکت نموده اند .مهندس شهرکی افزود: در سه ماهه اول سال 1395 تعداد 10 نفر از کارشناسان این اداره کل در  3 دوره آموزشی مدیریت پسماندهای صنعتی، کاربرد GMP در صنایع غذایی و آشنایی با دستگاههای حساس آزمایشگاهی به تعداد 210 نفر ساعت  که با همکاری اداره کل استاندارد استان و دانشگاه سیستان و بلوچستان  برگزار گردیده شرکت نموده اند.
 

برگزاری دوره آموزشی درون سازمانی در سه ماهه اول سال 95
1395/4/22 سه‌شنبه