گزارش تصویری

گزارش تصویری بازدید دکتر محبی مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان از واحد تولیدی آب آشامیدنی water plus

گزارش تصویری بازدید دکتر محبی مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان از واحد تولیدی آب آشامیدنی  water plus

گزارش تصویری بازدید دکتر محبی مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان از واحد تولیدی آب آشامیدنی  water plus
1399/6/20 پنجشنبه