گزارش تصویری

وبینار بین المللی گرد و غبار، بهداشت و سلامت جامعه برای اولین بار با همکاری دانشگاه علوم پزشکی زابل و اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان بصورت مجازی برگزار گردید۔

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز چهارشنبه مورخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۰ وبینار بین المللی گرد و غبار، بهداشت و سلامت جامعه برای اولین بار با همکاری دانشگاه علوم پزشکی زابل و اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان بصورت مجازی برگزار گردید۔
در این وبینار که با حضور سازمان ها و ارگان های درگیر با پدیده گرد و غبار و معضلات ناشی از آن، از جمله محیط زیست، بهداشت محیط، راهداری و حمل و نقل جاده ای، اساتید و خبرگان دانشگاهی و دانشجویان تشکیل شد، به بررسی معضلات و چالش های ناشی از ریزگردها پرداخته شد و نظرات کارشناسی در خصوص جلوگیری از این پدیده ارائه شد.
 فرحناز قلاسی مدیر کل دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی نیز بعنوان سخنران در این وبینار شرکت و در خصوص استانداردسازی بین المللی و تغییرات اقلیمی مطالب مهم و کاربردی ارائه نمود.
این وبینار در راستای ترویج فرهنگ استاندارد و با شعار سال گذشته سازمان بین المللی ایزو با عنوان " حفاظت از زمین با استانداردها " تشکیل و مقرر گردید از نظرات ارائه شده در این وبینار با همکاری شرکت کنندگان در وبینار پیشنهاد تاسیس کمیته فنی جدید در سازمان ایزو با عنوان گرد و غبار تنظیم و تحویل دفتر مطالعات تطبیقی جهت اقدامات بعدی گردد۔

وبینار بین المللی گرد و غبار، بهداشت و سلامت جامعه برای اولین بار با همکاری دانشگاه علوم پزشکی زابل و اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان بصورت مجازی برگزار گردید۔
1400/7/8 پنجشنبه