گزارش تصویری

خبر گردهمایی روسای ادارات داخلی و شهرستانی در سیستان و بلوچستان

در هفته اول بهمن ماه سالجاری جلسه گردهمایی روسای ادارات داخلی، شهرستانها و نمایندگی های سطح استان در شهرستان زاهدان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در هفته اول بهمن ماه سالجاری جلسه گردهمایی روسای ادارات داخلی، شهرستانها و نمایندگی های سطح استان در شهرستان زاهدان برگزار گردید. در ابتدای جلسه معاون ارزیابی و انطباق، روسای ادارات و نمایندگی ها گزارشی از فعالیتهای انجام شده در سال 94 تا کنون را ارائه نمودند. و در ادامه مهندس عاقلی مدیر کل استاندارد استان جلسه را با تاکید بر رسیدن به اهداف و سیاستهای داخلی سازمان ملی استاندارد ایران که مورد توجه ریاست محترم سازمان می باشد آغاز نمود. مهندس عاقلی افزود: با عنایت به فعال شدن سامانه های مختلف در سازمان نظیر سامانه نظارت بر اجرای استاندارد، سامانه صادرات و واردات، سامانه اندازه شناسی و ... وی خاطر نشان کرد: در این راستا تمامی کارکنان جهت اجرایی شدن اهداف سازمان با استفاده از سامانه های مذکور باید همت نموده تا سازمان در راستای برنامه های دولت الکترونیک جزو دستگاههای پیشرو باشد.

خبر گردهمایی روسای ادارات داخلی و شهرستانی در سیستان و بلوچستان
1394/11/7 چهارشنبه