گزارش تصویری

برگزاري جلسه كميته فني جهت احداث آزمايشگاه همكار سي ان جي در سيستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد استان گفت: در روز سه شنبه مورخ 20/09/1397 جلسه اي با حضور نمايندگان محترم سازمانها و ادارت ذيربط، بمنظور تصميم گيري در خصوص انتخاب  تاسيس آزمايشگاه همكار آزمون هيدرو استاتيك مخازن سي ان جي خودرويي (در شهر زاهدان) در محل اداره كل استاندارد برگزار گرديد. در ابتدا نظام سرپرست اداره تایید صلاحیت و سیستم های کیفیت اداره کل گزارشي از وضعيت آزمايشگاههاي همكار استان در زمينه آزمون هيدرواستاتيك مخازن سي ان جي و آخرين وضعيت اقدامات انجام شده از سوي متقاضيان قبلي ارائه نمود. پس از بحث و تبادل نظر و با توجه به عدم انجام اقدامات اجرايي از سوي متقاضيان قبلي مقرر گرديد با درخواست یکی از متقاضيان جديد موافقت گردد. و با توجه به بازديدهاي انجام شده و امتياز بندي متقاضيان جديد، اعضاء حاضر در جلسه به اتفاق آرا موافقت نمودند كه متقاضي داراي بيشترين امتياز بعنوان اولويت اول انتخاب كه در صورت عدم اقدام در فرصت تعيين شده موافقت با احداث آزمايشگاه به نفرات با اولويت بعدي اعلام گردد.

برگزاري جلسه كميته فني جهت احداث آزمايشگاه همكار سي ان جي در سيستان و بلوچستان
1397/9/28 چهارشنبه