گزارش تصویری

بازدید از دانشگاه چابهار وجلسه در خصوص قابلیت دانشگاه انجام فعالیت های مشترک

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز چهارشنبه یکم اردیبهشت ماه امسال دکتر انصاری ریاست پژوهشگاه استاندارد و دکتر محبی و هیئت همراه از دانشگاه بین المللی چابهار بازدید و با دکتر آبروش ریاست دانشگاه در خصوص قابلیت های دانشگاه جهت انجام فعالیتهای مشترک به بحث و گفتگو پرداختند۔

بازدید از دانشگاه چابهار وجلسه در خصوص قابلیت دانشگاه انجام فعالیت های مشترک
1400/2/5 یکشنبه