گزارش تصویری

فراخوان عمومی راه اندازی شرکت بازرسی و نمونه برداری ( نمایندگی )

در راستای اصل 44 قانون اساسی و توسعه واگذاری به بخش خصوصی و همچنین به منظور کنترل و نظارت بهینه بر عملکرد ، از کلیه متقاضیان راه اندازی شرکت بازرسی و نمونه برداری ( بصورت نمایندگی ) در مرز ریمدان ، پیشین و پسابندر ( مطابق استاندارد ملی 17020 ) دعوت بعمل می آید.
( شایان ذکر است بررسی و توجیه اقتصادی طرح برعهده متقاضی می باشد )
متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفن 33214315-054 ( واحد تایید صلاحیت و سیستم های مدیریت کیفیت ) تماس حاصل نمایند.
ضمنا" متقاضیان یک هفته از تاریخ 26/08/1399 مهلت دارند تقاضای خود را کتبی به این اداره کل تحویل نمایند.

                                                                                           روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان

فراخوان عمومی راه اندازی شرکت بازرسی و نمونه برداری ( نمایندگی )
1399/8/26 دوشنبه