گزارش تصویری

آزمون 309 نمونه در زمینه فرآورده های نفتی در شش مامه اول سال 95 در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان؛ آقای مهندس عاقلی مدیرکل استاندارد استان گفت: در طی شش ماهه اول سال جاری تعداد 309 نمونه از محصولات فرآورده های نفتی جهت آزمون تعیین ماهیت و بررسی وجود مواد یارانه ای مورد آزمون قرار گرفت که دارای رشد 125 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل می باشد. و از این تعداد فرآورده به ترتیب هیدرو کربن، تینر، هیدروکربور، روغن موتور و فوتس اویل بیشترین محصولات دریافتی جهت آزمون و تعیین ماهیت بوده اند. همچنین در طی این مدت در راستای اطلاع رسانی و تسهیل کنترل و نظارت بر صادرات و واردات فعالیتهای مشروحه ذیل صورت پذیرفته است : 1- بازدید و نظارت بر واحدهای تولیدی فرآورده های نفتی ( روغن موتور، قیر و ایزوگام و ...) 2- بازرسی از مراکز عرضه و توزیع کالا و کنترل کالاها به تعداد 4629 باب فروشگاه 4- بازدید از جایگاههای عرضه سوخت و کنترل 648 نازل و میزان عرضه سوخت در جایگاهها 5- 87 مور بازدید از تاسیسات سیلندر پرکنی و کنترل سیلندرها و میزان گاز مایع شارژ شده 6- بازدید و کنترل مرکز عرضه و توزیع مصنوعات فلزات گرانبها 230 فروشگاه و نمونه برداری و آزمون 227 نمونه از مرا

آزمون 309 نمونه در زمینه فرآورده های نفتی در شش مامه اول سال 95 در سیستان و بلوچستان
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان؛ آقای مهندس عاقلی مدیرکل استاندارد استان گفت: در طی شش ماهه اول سال جاری تعداد 309 نمونه از محصولات فرآورده های نفتی جهت آزمون تعیین ماهیت و بررسی وجود مواد یارانه ای مورد آزمون قرار گرفت که دارای رشد 125 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل می باشد. و از این تعداد فرآورده به ترتیب هیدرو کربن، تینر، هیدروکربور، روغن موتور و فوتس اویل بیشترین محصولات دریافتی جهت آزمون و تعیین ماهیت بوده اند. همچنین در طی این مدت در راستای اطلاع رسانی و تسهیل کنترل و نظارت بر صادرات و واردات فعالیتهای مشروحه ذیل صورت پذیرفته است :   
1- بازدید و نظارت بر واحدهای تولیدی فرآورده های نفتی ( روغن موتور، قیر و ایزوگام و ...)
2- بازرسی از مراکز عرضه و توزیع کالا و کنترل کالاها به تعداد 4629 باب فروشگاه
4- بازدید از جایگاههای عرضه سوخت و کنترل 648 نازل و میزان عرضه سوخت در جایگاهها
5- 87  مور بازدید از تاسیسات سیلندر پرکنی و کنترل سیلندرها و میزان گاز مایع شارژ شده
6- بازدید و کنترل مرکز عرضه و توزیع مصنوعات فلزات گرانبها 230 فروشگاه و نمونه برداری و آزمون  227 نمونه از مراکز مذکور 
7- انجام تبلیغات محیطی و چاپ بنرهای تبلیغاتی و نصب بیلبورد در سطح استان
8- شرکت در جلسات کمیته ها و کارگروه های تخصصی مربوطه.
9- ارسال پیامک هایی از سخنان مقام معظم رهبری و سایر مسئولین در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و توسعه فرهنگ استفاده از کالاهای ایرانی 
10-  انجام تبلیغات محیطی و اطلاع رسانی در زمینه ترویج فرهنگ مصرف و استفاده از کالاهای ساخت داخل
11-  انجام تبلیغات محیطی و اطلاع رسانی در زمینه ترویج فرهنگ عدم مصرف و استفاده از کالاهای قاچاق 
12- تهیه برشورهای متعدد در زمینه فرهنگ سازی استفاده از کالاهای تولید داخل و استاندارد
13- همکاری و مشارکت در گشت های مشترک انجام گرفته در سال 95
 

آزمون 309 نمونه در زمینه فرآورده های نفتی در شش مامه اول سال 95 در سیستان و بلوچستان
1395/8/25 سه‌شنبه