گزارش تصویری

تشکیل کمیته استانی نظارت بر بازسازی و جایگزینی شیر و سیلندر گاز مایع

اولین جلسه سال جاری کمیته استانی نظارت بر بازسازی و جایگزینی شیر و سیلندر گاز مایع در روز دوشنبه مورخ 13/2/95 با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و شرکتهای موزع گاز مایع در شرکت ایران پرسی گاز سیستان و بلوچستان تشکیل گردید.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اولین جلسه سال جاری کمیته استانی نظارت بر بازسازی و جایگزینی شیر و سیلندر گاز مایع در روز دوشنبه مورخ 13/2/95 با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و شرکتهای موزع گاز مایع در شرکت ایران پرسی گاز سیستان و بلوچستان تشکیل گردید. در این جلسه ابتدا آقای عاقلی مدیرکل استاندارد استان و آقای شه بخش دبیر انجمن صنفی کارفرمایان توزیع کنندگان گاز مایع استان و نمایندگان شرکت های موزع گاز گزارشی از اقدامات سال گذشته کمیته در زمینه استانداردسازی، نوسازی، بازسازی و جایگزینی شیر و سیلندر گاز مایع به جلسه ارائه نمودند و در ادامه پس از بحث و بررسی موضوعات مرتبط موارد مشروحه ذیل مصوب گردید:
-         شرکت های موزع گاز مایع باعنایت به مشمول مقررات استاندارد اجباری بودن این مراکز هرچه سریعتر اقدامات لازم در زمینه استاندارد سازی را بعمل آورده و شرکت پرسی ایران گاز باعنایت به تحت پوشش بودن 14 تاسیسات موزع گاز مایع در استان با هماهنگی شرکت های بازرسی فرآیند استانداردسازی را تسریع نمایند.
-         دبیر انجمن صنفی کارفرمایان توزیع کنندگان گاز مایع استان هماهنگی لازم جهت بازرسی شرکت بازرسی از سایر تاسیسات موزع گازمایع استان را بصورت یکجا برای کاهش هزینه های بازرسی سایر شرکتها بعمل آورند.
-         گزارشی از اقدامات انجام شده شرکت های موزع گاز مایع در زمینه نوسازی، بازسازی و جایگزینی شیر و سیلندر گاز مایع توسط دبیر انجمن به فرمانداران و مسئولین محترم شهرستانها جهت اطلاع رسانی اعلام نمایند.
-          باعنایت به مصوبات کمیته مرکزی نظارت بر بازسازی و جایگزینی شیر و سیلندر گاز مایع کشور ( بند 3 مصوبات چهارمین جلسه مورخ 17/12/94 ) و انتقال سپرده شرکت نصرگاز به حساب مشترک و با توجه به کوتاهی مدیران شرکت موزع مذکور در زمینه نوسازی، بازسازی و جایگزینی شیر و سیلندر گاز مایع ضمن اخطار به شرکت مذکور موضوع طی مکاتبه ای به فرماندار و مسئولین محترم شهرستان سراوان اعلام گردد.
-         مقرر گردید شرکتهای موزع گاز مایع نسبت به افزایش کنترل ها و نظارت ها در هنگام هر مرحله از  شارژ سیلندرهای گاز مایع را برای کاهش خطاها و جلوگیری از توزیع سیلندرهای معیوب و حجم شارژ پائین تر از وزن و حجم مشخص شده، بعمل آورند.
-           مقرر گردید نماینده محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به بررسی و درصورت نیاز اعلام تا کمیته کارشناسی با اعضای ذیربط در خصوص بررسی و تعیین متوسط وزن خالی سیلندرهای 11 کیلویی را بعمل آورند.
-         باتوجه به مصوبه کمیته مرکزی نوسازی، بازسازی شیر و سیلندر گاز مایع کشور در خصوص یکدست نمودن شیرهای مورد استفاده شرکت الیاس گاز، مکاتبه ای از طرف دبیر انجمن بعنوان یکی از مصوبات کمیته استانی در خصوص استفاده از سپرده شرکت برای تسهیل، تسریع و مساعدت با شرکت مذکور بعمل آورند.
-   مقرر گردید که جلسه بعدی کمیته استانی در یکی از شهرستانهای استان تشکیل گردد.    
 

تشکیل کمیته استانی نظارت بر بازسازی و جایگزینی شیر و سیلندر گاز مایع
1395/2/14 سه‌شنبه