گزارش تصویری

جلسه پیگیری روند ایجاد مجتمع آزمایشگاهی تعیین ماهیت در بندر چابهار و فعالیت شرکت بازرسی تجاری بین الملی IGI

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز دوشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ جلسه پیگیری روند ایجاد مجتمع آزمایشگاهی تعیین ماهیت در بندر چابهار و فعالیت شرکت بازرسی تجاری بین الملی IGI در محل این اداره کل با حضور دکتر محبی مدیر کل استاندارد استان و معاون ارزیابی انطباق و روسای ادارات تایید صلاحیت و صادرات و واردات و نماینده شرکت بازرسی برگزار و موارد بررسی و پیشرفت آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

جلسه پیگیری روند ایجاد مجتمع آزمایشگاهی تعیین ماهیت در بندر چابهار و فعالیت شرکت بازرسی تجاری بین الملی IGI
1400/4/1 سه‌شنبه