گزارش تصویری

بازدید معاون نظارت براجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران از مجتمع تولیدی فرآورده های شیلاتی ماران

وحید مرندی مقدم ، معاوننظارت براجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران  از مراحل تولید، بسته بندی، انبار و آزمایشگاه مجتمع فرآورده های شیلاتی ماران تولیدکننده انواع کنسرو ماهی و بسته بندی فرآورده های شیلاتی در شهرستان کنارک – بندر پزم بازدید کرد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان: وحید مرندی مقدم ، معاوننظارت براجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران  از مراحل تولید، بسته بندی، انبار و آزمایشگاه مجتمع فرآورده های شیلاتی ماران تولیدکننده انواع کنسرو ماهی و بسته بندی فرآورده های شیلاتی در شهرستان کنارک – بندر پزم بازدید کرد .

بر اساس این گزارش ، در این بازدید مشکلات این واحد تولیدیبررسی و راهکارهای بهبود وضعیت تولید، بازاریابی، فروش و برندسازی ارائه شد ..

بازدید معاون نظارت براجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران از مجتمع تولیدی فرآورده های شیلاتی ماران
1396/8/15 دوشنبه