گزارش تصویری

دیدار رئیس و کارکنان اداره استاندارد با ریاست دانشگاه زابل

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز دوشنبه نوزدهم مهرماه همزمان با سومین روز از هفته استاندارد رئیس و کارکنان اداره استاندارد شهرستان زابل با افراسیاب ریاست دانشگاه زابل، معاون پژوهشی و معاون اداری ایشان دیدار و گفتگو نمودند. 
اسحاق ابراهیم زاده، رئیس اداره استاندارد شهرستان زابل ضمن تبریک بمناسبت هفته استاندارد، در خصوص فعالیت های اداره استاندارد شهرستان، وظایف استاندارد در حوزه استانداردسازی، نظارت، بازرسی، نمونه برداری از واحدهای تولیدی و صنفی مطالبی را مطرح و نیز گزارشی از فعالیت ها و عملکرد استاندارد در طی یکسال گذشته را ارائه و توضیح داد۔ در ادامه ریاست دانشگاه زابل ضمن تبریک هفته و روز جهانی استاندارد اعلام خوشنودی و همکاری با اداره استاندارد شهرستان زابل را مطرح و پس از بحث و گفتگو مقرر گردید در موارد ذیل همکاریهای فی ما بین دانشگاه و اداره استاندارد شهرستان زابل صورت پذیرد۔
  - اساتید، در تدوین استانداردهای ملی همراهی و همکاری نمایند۔ 
- تشکیل کمیته متناظر صنایع چوب صورت پذیرد۔ 
- راه اندازی دفتر ارتباط با استاندارد در دانشگاه زابل 
 - آزمایشگاههای دانشگاه جهت آزمایشگاه همکار استاندارد تجهیز و مجوز لازم را اخذ نمایند۔
- از کارشناسان استاندارد با مدارک دانشگاهی عالیه در دانشگاه زابل جهت تدریس استفاده گردد۔

دیدار رئیس و کارکنان اداره استاندارد با ریاست دانشگاه زابل
1400/7/19 دوشنبه