گزارش تصویری

مولودی خوانی میلادحضرت علی (ع) وروزپدر درروابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستانبه گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز چهارشنبه مورخ ۶ اسفند ماه امسال همزمان با میلاد حضرت علی (ع)، روز پدر و مرد مراسم جشن و مولودی خوانی

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز چهارشنبه مورخ ۶ اسفند ماه امسال همزمان با میلاد حضرت علی (ع)، روز پدر و مرد مراسم جشن و مولودی خوانی توسط مداح اهل بیت محسن به نژاد از طریق بلندگوهای سالن اداره کل پخش گردید.

مولودی خوانی میلادحضرت علی (ع) وروزپدر درروابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستانبه گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز چهارشنبه مورخ ۶ اسفند ماه امسال همزمان با میلاد حضرت علی (ع)، روز پدر و مرد مراسم جشن و مولودی خوانی
1399/12/10 یکشنبه