گزارش تصویری

جلسه هم اندیشی در دانشگاه علوم دریایی چابهار

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز چهارشنبه یکم اردیبهشت ماه امسال جلسه هم اندیشی در دانشگاه علوم دریایی چابهار با حضور  دکتر انصاری ریاست پژوهشگاه استاندارد، دکتر محبی مدیر کل استاندارد استان، دکتر کیانی ریاست دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار و جمعی از معاونین، روسای ادارات و دبیران کمیته های فنی متناظر مستقر در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار برگزار گردید۔ در این جلسه چالش ها و ظرفیت های استان و شهرستان چابهار در زمینه های استاندارد و استاندارد سازی و همکاری با پژوهشگاه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت۔ در پایان از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار بازدید صورت گرفت.

جلسه هم اندیشی در دانشگاه علوم دریایی چابهار
1400/2/5 یکشنبه