گزارش تصویری

توقیف و جمع آوری 700 بلوک پلی استایرن غیر استاندارد با علامت تجارتی میبد یزد در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان آقای مهندس عاقلی گفت: در طی برنامه بازدید و نظارت بر مراکز عرضه و توزیع کالا در طی بهمن ماه سال جاری در شهرستان زاهدان؛ بازرسان اداره کل ضمن بررسی و نظارت بر کالاهای عرضه شده در مراکز عرضه و توزیع کالا در سطح شهرستان مذکور؛ با مشاهده و کنترل علائم بلوک های پلی استایرن با علامت تجارتی میبد یزد، متوجه غیر استاندارد بوده آنها شدند. لذا نسبت به جمع آوری و توقیف بلوک های مذکور اقدام نمودند. کالاهای توقیف شده تعداد 200 عدد بلوک یک متری و 500 عدد بلوک 2 متری با علامت تجارتی میبد یزد می باشند که برای عرضه کننده کالای مذکور پرونده حقوقی تشکیل و طی مراحل قانونی در دست اقدام است.

توقیف و جمع آوری 700 بلوک پلی استایرن غیر استاندارد با علامت تجارتی میبد یزد در سیستان و بلوچستان
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان آقای مهندس عاقلی گفت: در طی برنامه بازدید و نظارت بر مراکز عرضه و توزیع کالا  در طی بهمن ماه سال جاری در شهرستان زاهدان؛ بازرسان اداره کل ضمن بررسی و نظارت بر کالاهای عرضه شده در مراکز عرضه و توزیع کالا در سطح شهرستان مذکور؛ با مشاهده و کنترل علائم بلوک های پلی استایرن با علامت تجارتی میبد یزد، متوجه غیر استاندارد بوده آنها شدند. لذا نسبت به جمع آوری و توقیف بلوک های مذکور اقدام نمودند. کالاهای توقیف شده تعداد 200 عدد بلوک یک متری و 500 عدد بلوک 2 متری با علامت تجارتی میبد یزد می باشند که برای عرضه کننده کالای مذکور پرونده حقوقی تشکیل و طی مراحل قانونی در دست اقدام است.        

توقیف و جمع آوری 700 بلوک پلی استایرن غیر استاندارد با علامت تجارتی میبد یزد در سیستان و بلوچستان
1395/11/25 دوشنبه