گزارش تصویری

دوره آموزشی آشنایی با مقررات حمل و نقل و ذخیره سازی و توزیع گاز مایع در سیستان و بلوچستان

در اوایل دی ماه دوره آموزشی آشنایی با مقررات حمل و نقل و ذخیره سازی گاز مایع در شهرستان چابهار برگزار گردید.

باسلام

احتراما" خواهشمند است دستور فرمایید متن خبر ذیل در هفته نامه / سایت استاندارد درج گردد .

دوره آموزشی آشنایی با مقررات حمل و نقل و ذخیره سازی و توزیع گاز مایع در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان مهندس شهرکی معاونت استاندارد سازی و آموزش اداره کل گفت: در اوایل دی ماه دوره آموزشی آشنایی با مقررات حمل و نقل و ذخیره سازی گاز مایع در شهرستان چابهار برگزار گردید. مهندس شهرکی افزود: دوره مذکور با همکاری مرکز آموزش همکار جهاد دانشگاهی زاهدان در مدت دو روز برگزار گردید. وی تاکید کرد: دوره فوق بر اساس استاندارد 841 آموزش داده شده است. وی یاد آور شد: در این دوره مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان و کارشناسان این اداره کل شرکت نمودند.                                                           

دوره آموزشی آشنایی با مقررات حمل و نقل و ذخیره سازی و توزیع گاز مایع در سیستان و بلوچستان
1394/10/5 شنبه