گزارش تصویری

برگزاری دوره آموزشی روش پیش نهاد تدوین استانداردهای ملی در سيستان و بلوچستان

دوره آموزشی روش پیش نهاد تدوین استانداردهای ملی درخرداد ماه سال جاری

اسماعیل عاقلی ، مدیر کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان گفت: دوره آموزشی روش پیش نهاد تدوین استانداردهای ملی درخرداد ماه سال جاری .

وی افزود: در این دوره آموزشی کارشناسان استاندارد، مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی و کارکنان این اداره کل با قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران در حوزه تدوین استاندارد، سامانه جامع تدوین استاندارد ( سمایار ) و نحوه انتخاب پیشنهاد استانداردهای بین المللی از قبیل ISO، IEC و ITU برای تدوین استانداردهای ملی ایران آشنا شدند.

برگزاری دوره آموزشی روش پیش نهاد تدوین استانداردهای ملی در سيستان و بلوچستان
1396/3/31 چهارشنبه