گزارش تصویری

دیدار با ریاست داشگاه زابل در سیستان و بلوچستان

در راستای افزایش مشارکت بیشتر دانشگاهها و مراکز علمی در فرآیند استاندارد سازی و مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی اولین جلسه مشترک بین این اداره کل و دانشگاه زابل در تاریخ 16/8/94 با حضور دکتر اله بخش معاونت پژوهشی دانشگاه زابل برگزار گردید.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان: مهندس شهرکی معاون استاندارد سازی اداره کل استاندارد استان گفت: در راستای افزایش مشارکت بیشتر دانشگاهها و مراکز علمی در فرآیند استاندارد سازی و مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی اولین جلسه مشترک بین این اداره کل و دانشگاه زابل در تاریخ 16/8/94 با حضور  دکتر اله بخش معاونت پژوهشی دانشگاه زابل برگزار گردید.

مهندس شهرکی ضمن تقدیر و تشکر از تشکیل این جلسه اظهار داشت: مشارکت بیشتر اساتید، دانشجویان و نخبگان در فرآیند استاندارد سازی و مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی با عنایت به تفاهم نامه های موجود میان وزارت علوم و سازمان ملی استاندارد ایران و مزایای پیش بینی شده تاکید نمود. درادامه دکتر اله بخش معاونت پژوهشی دانشگاه زابل افزود: ضمن اعلام توانمندیهای علمی و فنی موجود آمادگی دانشگاه را برای  انعقاد تفاهم نامه همکاری با اداره کل استاندارد استان و ایجاد دفتر ارتباط با استاندارد اعلام نمود.

دیدار با ریاست داشگاه زابل در سیستان و بلوچستان
1394/8/23 شنبه