گزارش تصویری

2023 مورد بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تحت پوشش در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان، دکتر محبی مدیر کل استاندارد استان گفت: در سه ماهه اول سال جاری 1496مورد  بازرسی از واحدهای تحت پوشش انجام شد. این بازرسی ها از واحدهای تولیدی، خدماتی، تاسیسات سیلندر پرکنی، مراکز عرضه (طاها) و آزمایشگاه همکار به عمل آمده است.
وی افزود: در این مدت از 136 مورد فرآورده تولیدی استان نمونه برداری و جهت بررسی و انطباق با استانداردهای ملی مربوطه، به آزمایشگاههای اداره کل و آزمایشگاه های همکار تایید صلاحیت شده، ارسال شد.
مدیرکل استاندارد استان اظهار داشت: علاوه بر نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری در مراکز تولیدی، در راستای کنترل اقلام توزیع شده در سطح عرضه و سالم سازی بازار مصرف، از ابتدای سال جاری 1264 مورد بازرسی و 33 مورد نمونه برداری از مراکز عرضه سطح استان توسط کارشناسان اداره کل و شرکت های بازرسی همکار انجام گردید.
دکتر محبی تصریح کرد: همچنین در این مدت 358 نمونه از کالاهای صادراتی و وارداتی نمونه برداری و برای بررسی و انطباق با استانداردهای ملی مربوطه، به آزمایشگاههای اداره کل و آزمایشگاه های همکار تایید صلاحیت شده ارسال گردید.
گفتنی است، بر اساس قانون، کارشناسان استاندارد مجاز هستند به محل های تولید، بسته بندي، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و يا خدمات مشمول استاندارهاي اجباري وارد شده و به بازرسي و نمونه برداري بپردازند.

2023 مورد بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تحت پوشش در سیستان و بلوچستان
1399/4/22 یکشنبه