گزارش تصویری

دوره آموزشی تفسیر و تحلیل نتایج اوراق آزمایشگاهی در سیستان و بلوچستان

در اوایل دی ماه دوره آموزشی تفسیر و تحلیل نتایج اوراق آزمایشگاهی در شهرستان چابهار برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان مهندس شهرکی معاونت استاندارد سازی و آموزش اداره کل گفت: در اوایل دی ماه دوره آموزشی تفسیر و تحلیل نتایج اوراق آزمایشگاهی در شهرستان چابهار برگزار گردید. مهندس شهرکی افزود: دوره مذکور توسط مرکز آموزش همکار مکانیک خاک استان اجرا گردید. وی تاکید کرد: این دوره به منظور آشنایی بیشتر مدیران کنترل کیفیت واحد های تولیدی استان و کارشناسان این اداره کل برگزار گردید.                                  

دوره آموزشی تفسیر و تحلیل نتایج اوراق آزمایشگاهی در سیستان و بلوچستان
1394/10/5 شنبه