گزارش تصویری

سومین جلسه کمیته فنی آسانسور استانی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: روز شنبه،۶ آذر ماه سال جاری؛ سومین جلسه حضوری کمیته فنی آسانسور استانی با رعایت تمامی موازین بهداشتی، بر اساس دستورالعمل صدور تاییدیه ایمنی آسانسورهای برقی، در اداره کل استاندارد استان با حضور مجید محبی، مدیرکل استاندارد استان، مهدی میرشکار، کارشناس واحد آسانسور و دیگر اعضاء برگزار شد.

میرشکار گفت: کمیته فنی آسانسور استانی برای بررسی و رسیدگی به پرونده های بازرسی آسانسور دارای ابهام در تطابق با استاندارد ملی 1-6303  برگزار می شود که این اداره کل، مطابق قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران در راستای نظارت بر نحوه ی اجرای امور مربوط به مقررات ایمنی ساختمان و خدمات، نسبت به صدور تأییدیه ایمنی آسانسورها در سطح استان مبادرت می نماید.       
وی بیان کرد: در این نشست به دو پرونده رسیدگی و اعضا به بیان نظرات تخصصی خود پرداختند.

سومین جلسه کمیته فنی آسانسور استانی برگزار شد
1400/9/6 شنبه