گزارش تصویری

هشدار اداره كل استاندارد سيستان و بلوچستان در خصوص انعقاد قرارداد تامين آسانسور

ا توجه به وصول گزارش هايي مبني بر انعقاد قرارداد تامين آسانسور با شركت هاي فاقد مجوزهاي قانوني و پرداخت وجوه مازاد بر تعرفه هاي بازرسي توسط كارفرمايان، به اطلاع مالكان،كارفرمايان و فعالان صنعت ساختمان مي رساند فرآيند بازرسي فني آسانسورهاي برقي فقط از طر

مالكان، كارفرمايان و فعالان صنعت ساختمان پيش از عقد قرارداد تامين آسانسور از دارا بودن مجوز رسمي و قانوني فعاليت شركت هاي عرضه كننده آسانسور اطمينان حاصل پيدا كنند. به گزارش دفتر روابط عمومي  اداره كل استاندارد استان، عاقلي مديركل استاندارد استان گفت: با توجه به وصول گزارش هايي مبني بر انعقاد قرارداد تامين آسانسور با شركت هاي فاقد مجوزهاي قانوني و پرداخت وجوه مازاد بر تعرفه هاي بازرسي توسط كارفرمايان، به اطلاع  مالكان،كارفرمايان و فعالان صنعت ساختمان مي رساند فرآيند بازرسي فني آسانسورهاي برقي فقط از طريق ثبت درخواست در سامانه ملي مديريت بازرسي آسانسور از طريق پورتال www.lift.isiri.gov.ir  در سطح استان انجام مي شود. در اين راستا لازم است مالكان، كارفرمايان و فعالان صنعت ساختمان پيش از عقد قرارداد تامين آسانسور از دارا بودن مجوز رسمي و قانوني فعاليت شركت هاي عرضه كننده آسانسور اطمينان حاصل نموده و در قرارداد هاي منعقده در خصوص پرداخت هزينه هاي بازرسي فني آسانسور قابل پرداخت به شركت هاي بازرسي فني تاييد صلاحيت شده سازمان ملي استاندارد ايران، طبق تعرفه هاي ابلاغ شده با شركت مجري ذيصلاح آسانسور توافق نموده و از پذيرش تعهد پرداخت هرگونه وجه به جز هزينه هاي بازرسي اكيدا' خودداري نمايند.

هشدار اداره كل استاندارد سيستان و بلوچستان در خصوص انعقاد قرارداد تامين آسانسور
1396/4/3 شنبه