گزارش تصویری

دهمین جلسه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان

‍ ‍ به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز دوشنبه مورخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۰ دهمین جلسه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان در اداره کل با حضور دکتر محبی مدیرکل استاندارد استان، طاهره افسری معاون استاندارد سازی و آموزش و سایر اعضا برگزار گردید. در این جلسه با صدور تعداد ۲ پروانه و تمدید تعداد ۷ پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت موافقت گردید. طاهره افسری گفت: با اشاره به این که مدیران کنترل کیفیت، نمایندگان اداره کل استاندارد در واحدهای تولیدی و خدماتی هستند وظیفه حضور تمام وقت و انجام بازرسی و کنترل مواد اولیه، محصول حین ساخت، محصول نهایی و شرایط نگهداری در تمام مراحل تولید را به عهده دارند، افزود: یکی از الزامات دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد توسط واحد تولیدی یا خدماتی، بکارگیری مدیر کنترل کیفیت مورد تایید استاندارد است و هر واحد تولیدی برای هر شیفت کاری خود ملزم به بکارگیری یک نفر مدیر کنترل کیفیت است.
وی تاکید کرد: مدیران کنترل کیفیت تایید صلاحیت شده این کارگروه قبل از شروع کار خود ملزم به گذراندن دوره های آموزشی تخصصی و عمومی شامل: قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، شرح وظایف مدیران کنترل کیفیت و آشنایی تخصصی با روش‌های آزمون فرآورده تولیدی مورد نظر را تحت نظارت اداره کل استاندارد استان با موفقیت سپری و سپس وظایف کنترل کیفی خود را در شرکت های تولیدی و خدماتی بر عهده گیرند.

دهمین جلسه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان
1400/9/24 چهارشنبه