گزارش تصویری

جلسه مجازی سازمان بین المللی استانداردسازی ISO در خصوص تغییرات اقلیمی با حضور 27 کشور برگزار گردید،

‍ به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان: در روز چهارشنبه 10 شهریور 1400 معادل 1 سپتامبر 2021، جلسه مجازی سازمان بین المللی استانداردسازی ISO در خصوص تغییرات اقلیمی با حضور 27 کشور برگزار گردید، در این جلسه مسعود کیخوائی استاد تمام دانشگاه سیستان و بلوچستان و مشاور اداره کل استاندارد استان و محمدرضا مقدم منش، رئیس اداره هماهنگی امور تدوین استاندارد استان شرکت نمودند. در این جلسه که به راه های جلوگیری تغییرات اقلیمی و افزایش دمای کره زمین از طریق کاهش ورود ترکیبات کربنی به محیط زیست و هواکره پرداخته شد، مسعود کیخوائی به نمایندگی از ایران و استان سخنرانی نموده و از منافع کشور دفاع و در خصوص ناعادلانه بودن برخی استانداردهای جهانی و اینکه تا کنون کشورهای پیشرفته قرن ها ترکیبات کربنی آزاد نموده و اکنون کشورهای در حال توسعه حق اجازه استفاده از آن را ندارند پرداخت.
لازم به ذکر است در سالجاری اداره کل استاندارد استان در راستای سال جهانی استاندارد با عنوان "حفاظت از زمین با استانداردها" فعالیت های ملی و بین المللی متعددی انجام داده از جمله چاپ مقاله و مشارکت در سمینارهای ملی و بین المللی و از اقدامات شاخص دیگر می توان به همکاری در وبینار بین المللی ریزگردها توسط دانشگاه علوم پزشکی زابل و اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان بعنوان بازوی اصلی که مقرر گردیده در مهرماه برگزار شود، نام برد۔

جلسه مجازی سازمان بین المللی استانداردسازی ISO در خصوص تغییرات اقلیمی با حضور 27 کشور برگزار گردید،
1400/6/11 پنجشنبه