گزارش تصویری

جلسه کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضور دکتر محبی مدیر کل استاندارد

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان سیستان وبلوچستان:
در مورخ پنجم تیرماه امسال جلسه کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضور دکتر محبی مدیر کل استاندارد استان و دیگر اعضاء با هدف حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی تشکیل گردید.
در ابتدا دکتر محبی مدیر کل استاندارد استان گفت: با توجه به اعلام شعار سال با عنوان تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و اهمیت مباحث اقتصادی، نامگذاری نمودند. و سازمان ملی استاندارد ایران بر اساس شعار سال فعالیتها و سیاستهای خود را تنظیم نموده است.
وی افزود: سازمان برنامه هایی را در راستای شعار سال، بحث پشتیبانی های خاص و شرکت های خصوصی و به روز رسانی و دستور العمل ها و بحث تفویض اختیار در جهت تسریع و تسهیل امورات واحدهای تولیدی و در امر صادرات را انجام داده است.
وی تصریح کرد: همچنین با توجه به دیدگاه دولت آینده که در بحث راه اندازی و فعال کردن واحدهای تولیدی تاکید می نمایند. این کار گروه با حمایتهای خود موانع را مرتفع و حمایت بیشتری از واحدهای تولیدی ضعیف تر می نماید.
مدیر کل استاندارد استان ابراز داشت: جهت کمک، افزایش و ارتقای تولید در استان به واحدهای تولیدی تحت پوشش حوزه سیستان تخفیفاتی در نظر گرفته شد تا واحدهای تولیدی این حوزه در ادامه راه تولید پویا تر شوند۔
وی اظهار داشت: با توجه به دستور ریاست سازمان ملی استاندارد ایران در حمایت از واگذاری خدمات به بخش خصوصی و همچنین تاکید مقام معظم رهبری از اصل ۴۴ قانون اساسی در این خصوص باید جایگاه استاندارد در کشور که یک موقعیت اعتمادی و معناداری است را در بین آحاد مردم حفظ و ارتقاء بخشیم۔

جلسه کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضور دکتر محبی مدیر کل استاندارد
1400/4/28 دوشنبه