گزارش تصویری

پیام رییس سازمان ملی استاندارد ایران به پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت (9 و 10 آبان ماه 1395- تهران)

پس از برگزاری موفقیت آمیز چهار دوره کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت که آثار مثبتی همچون تصویب استقرار نظام مدیریت کیفیت در بخش دولتی در شورایعالی اداری را در پی داشت، اینک پس از فترتی 12 ساله شاهد برگزاری پنجمین کنفرانس در سطحی گسترده و با حضور متخصصان ایرانی و خارجی هستیم که نوید دهنده تدوین راهبرد ملی کیفیت در جمهوری اسلامی ایران است. به همین منظور کمیته های تخصصی با امعان نظر به مدیریت کیفیت در صنعت غذا، زنجیره ارزش خودرو، اقتصاد سلامت، صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، کشاورزی، بانک و بیمه، جایگاه اتاق های بازرگانی و تشکل ها در توسعه کیفیت، جایگاه نظام حمایت از حقوق مصرف کننده و توسعه کیفیت و سرانجام تحلیل قانون سازمان ملی استاندارد ایران با رویکرد نوین استانداردسازی، کوشیده اند تا در پاسخ به نوآوری های امروز کیفیت در جهان معاصر به یاری بخش های اصلی صنعت، خدمات و محصولات اساسی با اهمیت و تأثیرگذار بر تولید ناخالص ملی بشتابند. سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان حامی اصلی تلاش¬ها و کوشش¬های افزایش کیفیت در کالا و خدمات ضمن حمایت دوباره از این کنفرانس بین المللی امیدوار است با حضور فرهیختگان این حوزه در پایان کنف

پیام رییس سازمان ملی استاندارد ایران به پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت (9 و 10 آبان ماه 1395- تهران)
1395/8/14 جمعه