گزارش تصویری

موفق به کسب رتبه شایسته تقدیر اقامه نماز در بین دستگاه های اجرایی استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز سه شنبه مورخ ۲۹ تیر ماه امسال دکتر محبی مدیرکل استاندارد استان  از تلاشهای اسماء تیموری، مسئول ستاد اقامه نماز این اداره کل به دلیل تلاش برای ترویج فرهنگ نماز و فعالیت‌های فرهنگی بخش نماز در اداره کل با اهدای لوح تقدیر و هدیه تجلیل نمود۔

 اداره کل استاندارد استان در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ نماز در ارزیابی صورت گرفته در بین دستگاه‌های اجرایی استان و در حوزه برنامه های عمومی و تأکیدی و پیشنهادی، برخورداری از فضیلت نماز و خدمتگزاری به نماز به رتبه شایسته تقدیر دست یافت و این ارزیابی از سوی ستاد اقامه نماز استان و در محورهای اقامه نماز مطلوب در وقت فضیلت، آموزش کارکنان در زمینه نماز، مسابقه کتابخوانی، تعمیر، تجهیز و بهسازی نمازخانه های اداره کل و تابعه، تشویق فعالان امر نماز و برگزاری برنامه های فرهنگی برای تشویق نمازگزاران انجام شد و اداره کل استاندارد استان، موفق به کسب رتبه شایسته تقدیر اقامه نماز در بین دستگاه های اجرایی استان گردید۔

موفق به کسب رتبه شایسته تقدیر اقامه نماز در بین دستگاه های اجرایی استان
1400/5/16 شنبه