گزارش تصویری

بازدید سرپرست معاونت ارزیابی انطباق اداره کل از اداره استاندارد شهرستان زابل و پایانه مرزی میلک 

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در هفته آخر بهمن ماه امسال فرهاد بهمنی سرپرست  معاونت ارزیابی انطباق اداره کل از اداره استاندارد شهرستان زابل بازدید بعمل آورد و ضمن استماع نقطه نظرات رییس و همکاران مواردی را در خصوص رعایت دقیق دستورالعمل های سازمانی به روز شده و قوانین سازمان و انجام امور اجرایی این قوانین و دستورالعمل ها و استاندارد های ملی تاکید کرد. در همین راستا، فرهاد بهمنی از محل پایانه مرزی میلک و دفتر مستقر در پایانه و بازارچه مرزی بازدید بعمل آورد و ضمن دیدار با همکارن،  به بررسی وضعیت استقرار شرکت بازرسی تایید صلاحیت شده در میلک پرداخت و راهنمایی لازم را به پرسنل شرکت مذکور ارایه و مواردی را نیز به همکاران جهت کنترل و پایش امورمربوطه متذکر شد.

بازدید سرپرست معاونت ارزیابی انطباق اداره کل از اداره استاندارد شهرستان زابل و پایانه مرزی میلک 
1399/11/30 پنجشنبه