گزارش تصویری

بهربرداری از وبسایت کمیته فنی متناظر مواد مرجع (REMCO)

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در سومین روز از هفته استاندارد ( ۲۱ مهرماه ) در حاشیه افتتاحیه دفتر ارتباط با استاندارد در دانشگاه سیستان و بلوچستان، با توجه به اهمیت مواد مرجع در مراکز آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی و با هدف آشنایی و سهولت  عضویت علاقمندان در کمیته فنی متناظر مواد مرجع و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی در این حوزه، وبسایت کمیته فنی متناظر مواد مرجع (REMCO) با آدرس www.isiriremco.ir با همکاری اداره هماهنگی امور تدوین استاندارد اداره کل استاندارد  استان سیستان و بلوچستان و دانشگاه سیستان و بلوچستان  مورد بهره برداری قرار گرفت، در این وبسایت علاوه بر قابلیت عضوگیری مستقیم اعضاء، مباحث و کلیپ های آموزشی در رابطه با مواد مرجع ارائه شده است. کمیته فنی متناظر مرجع یکی از بیست کمیته فنی متناظر مستقر در استان سیستان و بلوچستان بوده و عضویت ایران در آن بصورت P ( عضویت ایران بصورت فعال ) (PARTICIPATING MEMBERS)
می باشد.

 بهربرداری از وبسایت کمیته فنی متناظر مواد مرجع (REMCO)
1399/7/21 دوشنبه