گزارش تصویری

اجرای طرح بازرسی و نمونه برداری از مصنوعات فلزات گرانبها در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در طی هفته جاری از روز شنبه مورخ 11/12/97 طرح نظارتی در مراکز عرضه مصنوعات فلزات گرانبها در شهرستان زاهدان آغاز گردید. اسماعیل عاقلی مدیرکل استاندارد استان گفت: در این طرح ضمن بازرسی از مراکز عرضه این مصنوعات نسبت به کنترل ترازوها و بررسی اجرای طرح کنترل انجام آزمون های دوره ای وسایل سنجش، کنترل و بازرسی کد سازنده، کنترل و بررسی مصنوعات خارجی و نمونه برداری جهت بررسی و تعیین عیار مصنوعات عرضه شده اقدام گردید.

اجرای طرح بازرسی و نمونه برداری از مصنوعات فلزات گرانبها در سیستان و بلوچستان
1397/12/17 جمعه