شنبه 25 مرداد 1399   15:56:06
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
شنبه 25 مرداد 1399 15:55:18
وضعیت اعتبارات اداره کل سیستان و بلوچستان

 
اعتبارات هزینه‌ای سال 97  : 33920 میلیون ریال
درامد سال 97  :  273970 میلیون ریال
اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال 97  : 2000 میلیون ریال
اعتبار مصوب هزینه‌ای سال 98  : 41467 میلیون ریال
درامد مصوب سال 98  : 183194 میلیون ریال
.