چهارشنبه 27 شهريور 1398   10:26:44
آخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 27 شهريور 1398 09:39:08
نام و نام خانوادگی :
 مسعود جوادی
تحصیلات : مهندسی پتروشیمی
تاریخ تولد:1348
 
سوابق شغلی:
معاون تشکیلات و بودجه سازمان ملی استاندارد
مدیرکل استاندارد استان ایلام
مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری سازمان ملی استاندارد


سوابق تحقیقاتی و آموزشی :
طرح تحقیقاتی بهبود رفتار سازمانی در سازمان ملی استاندارد
طرح تحقیقاتی علل کاهش صادرات غیرنفتی
تدوین 8 استاندارد ملی و مشارکت در تدوین 15 عنوان استاندارد ملی ایران
تدریس دوره های آموزشی قوانین و مقرارت حقوقی و اجرای استاندارد، TQM، ISO14000، ISO18000
 
توفیقات اداری :
مدیرکل نمونه کشوری به مدت 3 دوره
مدیرکل نمونه استانی در جشنواره شهید رجایی استان ایلام به مدت 4 دوره
چهره برتر سال 1387 استان ایلام
كسب اوح تقدير و تنديس دستگاه اجرايي برتر در جشنواره شهيد رجايي سال 1396

 

آدرس الکترونیکی اداره کل  :isirsistan@isiri.gov.ir
آدرس وب سایت استان :   http://zahedan.isiri.org
تماس مستقیم با دفتر مدیریت : 05433214302 - 05433214301
.